Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler

Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler (OM2895)

Fiyat : ₺45,48
 
Ülkemizde özel eğitime gereksinimi olan çocuklar kategorisi içinde sınıflandırılan sayısı azımsanmayacak derecede olan çocuklar eğitim ve öğretim hayatlarında engel derecelerine göre çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Özel gereksinimli çocuklar engelin doğasına bağlı olarak yüksek düzeyde bireysel ihtiyaçlara sahiptirler. Bu ihtiyaçların karşılanması aynı zamanda amaçlı, programlı müdahale ve yaklaşımlarla gerçekleştirilmelidir. Biliyoruz ki, ihtiyaçlar bir spektrum ihtiva eder ve ne kadar uygun karşılanırsa temel yaşam becerilerinin kazanılmasına ve genel olaraköğrenmeye yönelik ilgi ve isteklendirme de artabilecektir.
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler adlı yayınımız işte bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Özel gereksinimli çocuklarda müzik, spor, hareket, dans, resim, drama gibi amaçlı etkinlikler yoluyla özel gereksinimli bireylerin sosyal yeterliklerinin, işlevsel akademik becerilerinin desteklenmesine yönelik bir çalışmadır.
Bu çocukların duygusal, sosyal, bilişsel, denge, hareket ve diğer motor beceriler açısından akranlarından daha az beceriye sahip oldukları gerçeği göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın değerliliğini oluşturan öğelerden birisi de buradadır.
Motor gelişim ile ilgili düzenlenen aktiviteler, engellilerin özelliklerine göre bireysel çalışmayı gerektirebileceği gibi, grup çalışması şeklinde de yapılabilir. Önemli olan eğitim amaçları hazırlanırken, engellilerin motor gelişimlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için çaba harcanmasıdır.
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler adlı yayınımızla sanat, oyun, spor yoluyla özel gereksinimli bireylerle hangi aktivitelerle hangi kazanımlara erişebileceği konusunda kaynak olmak hedeflenmiştir. Zihinsel engelli çocukların kaba ve ince motorları kullanmada yetersiz olduklarını ve el-göz koordinasyonunu güç sağladıklarını, bu nedenle bu tür hareketlerin kazandırılması uzun zaman, sürekli alıştırma ve sabır gerektirdiğini1 sıkça belirtilmektedir.
Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler sosyalleşmeye, kişiliğe ve yaratıcılığa yönelik yararlar sağlamaktadır. Sosyalleşmeye yönelik; disiplinli çalışabilme, yardımlaşma, paylaşabilme, etkilenme, eleştiri yapma-eleştiriyi kabul etme, tahammül etme, bekleme/sabır, çalışmaya katılma, grupla uyum sağlama, paylaşabilme, çalıştığı yeri temiz tutma, temizliğini kontrol etme vb. becerilerini geliştirmek sayılabilir.
Kişiliğe yönelik ise; öfke kontrolünü sağlamak ve kin duygularını sanat ve spor aracılığıyla yok etmek, isteklendirme ve dikkat kazanmak, kendine güven duymayı öğrenmek, kendini ifade etmek, dil becerileri ve temel becerilerin gelişmesi yoluyla özgüven kazanmak, benlik saygısını güçlendirmek vb. sıralanabilir.

Yaratıcılığa yönelik yararları ise; alet ve mekân kullanma, gözlem yapabilme, şekillendirebilme, somut ve soyut ilişkisini ayırt etme, yaratımlar arasındaki farkı anlayabilme, düşsel olanla gerçek olanı ayırt edebilme vb. sayılabilir.

 

 
Eğiten Kitap bu nedenle özel gereksinimli bireylerin grupla ya da bireysel programlar yoluyla fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kuram ve uygulamaya yönelik bir yayın ihtiyacını görmüş ve hazırlamıştı