₺1.522,50
1 2 3 ... 9 >

Özel Eğitim Kitapları Fiyatları?

Özel eğitim kitaplarının önemi toplum tarafından anlaşılmaya başlandıkça bu kitaplar hakkında yapılan araştırmalar da aynı seviyelerde artış göstermeye başladı. Bu araştırmalar içerisinde özel eğitim kitaplarının içerikleri, eğitim metotları, kullanım amaçları, özellikleri gibi bilgilerin yanında özel eğitim kitapları fiyatları da merak edilen konular arasında yer alıyor. 

Özel eğitim kitapları tek bir kategoriyi kapsayan kitaplardan oluşmamaktadır. Birbirinden farklı ihtiyaçları bulunan özel çocuklar bulunmaktadır. Bu çocukların ihtiyaçlarına en doğru ve uygun şekilde cevap verebilmek ve eğitim- öğretim süreçlerine katkı sağlayabilmek amacıyla birçok farklı çeşitte özel eğitim kitabı hazırlanmaktadır. Bu çeşitlilik sonucunda özel eğitim kitapları yelpazesi genişlemektedir. Bu nedenle özel eğitim kitaplarının fiyatları hakkında net bir fiyat bilgisine ulaşmak mümkün değildir. Kitaplar hakkında en net bilgiye satın alınacak olan özel eğitim kitap belirlendikten sonra ulaşılabilmektedir. 

Özel Eğitim Kitapları Nedir?

Her çocuk özeldir. Ancak bazı çocuklar özel olduklarını çevrelerindeki insanlara daha fazla hissettirirler. Özel durumlara sahip olan çocuklar bazen öğrenme güçlüğü problemleri ile karşılaşabilirler. Bu gibi durumlarda da standart kitaplar yetersiz kalır. Özel eğitim kitapları da bu durumlarda kullanılır. 

Özel eğitim kitapları, özel gereksinimi olan çocukların eğitimlerinde kullanılan, çocukların seviye ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde hazırlanan kitaplardır. Özel eğitim kurumları başta olmak üzere özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bulunduğu her noktada kullanılan özel eğitim kitapları, çocukların eğitim ve öğretimine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Özel Eğitim Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Özel eğitim kitapları, özel ihtiyaçları bulunan çocuklar için hazırlanmaktadırlar. Öğrenim sürecine oldukça fazla katkısı olan bu kitapların özellikleri ise şu şekildedir:

 • Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanırlar. 
 • Okuma yazma, matematik gibi farklı ders kollarına ayrılırlar.
 • Kitap halinde oldukları gibi set halinde de bulunurlar.
 • Sosyal beceri, otizm, disleksi gibi farklı ihtiyaçları bulunan çocuklar için özel olarak hazırlanırlar.
 • Özel gereksinime sahip çocukların eğitimi için kitaplar olduğu gibi bu eğitim içerisinde aktif rol alan eğitmen ve ebeveynler için de yardımcı, eğitici, yol gösterici kitaplar bulunmaktadır.
 • Çocukların dikkatlerini çekecek, öğrenmeyi sevdirecek şekilde hazırlanırlar.

Özel Eğitim Kitapları Neden Önemlidir?

Standart müfredata uygun olarak hazırlanan ders ve eğitim kitapları genel bir kanı göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Bu nedenle genel olarak kitabın hedef aldığı yaş seviyesine uygun olan içerikleri, seviyeyi içlerinde bulundururlar. Özel eğitim kitaplarında bu durum özel gereksinimi bulunan çocuklara göre uyarlanır. 

Örneğin disleksisi bulunan çocuklar için hazırlanan özel eğitim kitaplarında temel ve en uygun eğitim metodu kullanılırken otizmli çocuklar için hazırlanan özel eğitim kitaplarında otizmli çocuklara uygun eğitim metodu uygulanır. Bu da çocukların ekstra bir zorlukla karşılaşmadan kendilerine uygun olan kaynaklar ile eğitim- öğretime katılmalarına imkân verir. Bu durum da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için kendi ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan kitapların ayrı bir öneme ve değere sahip olmasını sağlar. 

Özel eğitim kitaplarının eğitmen ve ebeveynler için de önemi oldukça fazladır. Öğrenme her geçen gün tazelenerek ilerleyen bir süreçtir. Bu nedenle özel eğitimli çocukların eğitimine katkıda bulunacak kitapların eğitmenleri ve ebeveynleri tarafından okunması gerekir. İçe dönük çocuklar kitabı, öz bakım becerileri kitabı, doğal öğrenim süreci kitabı, otizm farkındalık seti gibi özel eğitim yoluna ışık tutacak, rehberlik edecek kitaplar bu eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimlerine katkı sağlamak açısından da son derece önemlidir.

Özel eğitim Kitapları Çeşitleri Nelerdir?

 Otizm, disleksi, öğrenme güçlüğü gibi daha birçok sorun özel eğitim kapsamında yer almaktadır. Bu sorunlara bağlı olarak hazırlanan kitaplar da farklılık göstermektedir. Bu nedenle özel eğitim kitapları çeşitleri son derece fazladır. Bu kitapların çeşitleri de merak edilen hususlar arasında yer almaktadır.

Özel eğitim kitapları ve bu eğitimler kapsamında popüler olarak kullanılan materyallerin başlıca çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Özel eğitim okuma yazma kitapları: Özel eğitimde okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırlanan kitaplar özel eğitim okuma yazma kitapları olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak en temelden başlayarak çocukların seviyelerine uygun şekilde anlatım ve uygulama metotları kullanılarak hazırlanırlar. Bu metotlar sayesinde çocukların normal kitaplarda yaşamış oldukları öğrenme zorluğu minimuma indirilir.
 • Özel eğitim matematik öğretimi kitabı: Özel eğitimde matematik öğrencilerin zorlandıkları alanlardan biridir. Bu zorlanmayı en aza indirmek ve özel eğitimde matematik derslerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla özel eğitim matematik öğretimi kitabı kullanılır. Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak temel matematikten başlayarak eğlenceli ve öğretici bir yol izleyen kitaplar ile öğrenme oranı artırılmaktadır.
 • Özel eğitim hikâye kitapları: Hikâye kitapları çocukların bilişsel ve duygusal gelişimleri için ayrı bir öneme sahiptir. Özel eğitimli çocukların eğitimlerinde kullanılan hikâye kitapları da özel olarak hazırlanmaktadır. Bu kitaplar özel eğitim hikâye kitabı olarak adlandırılırlar. Seviyelerine uygun olarak hazırlanan kitaplar gelişimlerine de önemli katkılarda bulunur.
 • Öğrenme güçlüğü seti: Öğrenme güçlüğü problemi yaşayan çocuklar için kullanılan özel eğitim kitaplarını içerisinde barındıran setler öğrenme güçlüğü seti olarak adlandırılırlar. Bu set içerisinde öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri için kritik öneme sahip olan materyaller ve bilgiler yer alır.
 • Cümle piramidi: Özel eğitim alan öğrencilerin eğitimlerinde sıklıkla kullanılan hem eğlenceli hem de öğretici materyaller arasında cümle piramidi yer almaktadır. Cümle piramidi dil ve konuşma terapilerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında kullanılmaktadır. Konuşmada güçlük çeken öğrencilerin eğitimlerine önemli katkıları bulunan cümle piramidi sağlamış olduğu birçok fayda sebebiyle yoğun olarak tercih edilmektedir.
 • Sosyal beceri seti: Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında kullanılan sosyal beceri setleri çocukların sosyal becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla içerisinde çeşitli etkinlikler barındıran setlerdir. Çocukların eğlenerek öğrenmesine imkân tanıması sebebiyle eğitimlerin bir parçası haline gelmiştir.
 • Disleksi kitapları: Disleksi sebebiyle okuma ve yazmada güçlük çeken çocuklara okuma yazma öğretmek amacıyla kullanılan kitaplara disleksi kitapları denir. Bu kitaplar okuma yazma güçlüğü sebebiyle standart müfredattaki kitaplarda güçlük çeken çocuklara uygun olarak hazırlanmaları sebebiyle öğrenmeyi kolay ve başarılı hale getirmektedir. 
 • Ergoterapi kitapları: Ergoterapi aynı zamanda iş ve uğraşı terapisi olarak da bilinmektedir. Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları durumlarda gerekli eğitimler verilerek sosyal yaşama kazandırılması hedeflenen ergoterapide kullanılan kitaplara ergoterapi kitapları denir. Eğitime ve sürece önemli katkıları olması sebebiyle ergoterapi kitapları bu eğitimlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır.
 • Çalışma belleği seti: Çalışma belleği öğrenme, akıl yürütme, kavrama, karşılaştırma gibi bilişsel süreçlerin getirmiş olduğu bilgileri akılda tutarak komutları yerine getirmede görevli bellektir. Bu bellekte sorun yaşanması durumunda dikkat eksikliği, bilgileri hafızada tutamama gibi durumlarla karşılaşılır. Buna bağlı olarak verilen komutları yerine getirememe, hızlı unutma, ilgi ve odaklanmada sorunlar meydana gelir.
  Çalışma belleği seti içerisinde çalışma belleğinde sorun yaşayan çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak kitaplar bulunmaktadır. Bu set sayesinde çocuklar eğlenerek çalışma belleklerindeki sorunları çözmede destek bulurlar. Çalışma belleği seti 6-12 yaş arası okuma yazmayı öğrenmiş normal gelişim gösteren çocuklar ve 7 yaş üzeri özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar tarafından kullanılabilir. 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR