Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları
Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları (OM2883)

Fiyat : ₺55,86

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları

Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmakta olan bir gelişimsel yetersizlik kategorisidir. Otizmin tıbbi tedavisi olmamakla birlikte, bazı eğitim yöntemleri otizm tanılı çocukların önemli bir bölümünde çok büyük ilerlemeler sağlamaktadır. Bunlar arasında en güçlü bilimsel dayanağa sahip olan yöntem, Lovaas tarafından ABD'de geliştirilmiş olan erken ve yoğun davranışsal eğitim yöntemidir.

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), Lovaas yöntemine dayalı olarak Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde başlatılmış olan bir programdır. OÇİDEP, otizmdeki başlıca yetersizlik alanlarına yönelik bir dizi davranışsal müfredat alanından ve bu müfredat alanlarında yer alan becerileri öğretmek üzere kullanılan davranışsal öğretim tekniklerinden oluşmaktadır.

OÇİDEP'in temel hedef kitlesi, orta ya da ileri derecede otistik özellikler gösteren okulöncesi dönem çocuklarıdır. Bu çocuklarda OÇİDEP'in haftada en az 20 saat süreyle ve bire-bir ağırlıklı olarak uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, daha büyük yaşlardaki otizmli çocuklarda ve daha hafif düzeyde otistik özellikler gösteren çocuklarda da OÇİDEP'te yer alan belirli müfredat alanları ve öğretim teknikleri etkili şekilde kullanılabilmektedir.

OÇİDEP'in olabildiğince geniş bir uygulamacı kitlesi tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulama rehberi formatında hazırlanmış olan OÇİDEP seti üç ciltten oluşmaktadır:

OÇİDEP I: Setin birinci cildinde, OÇİDEP'in özelliklerinin anlatıldığı bir giriş bölümünün ardından otizmli çocuklara taklit, eşleme-sınıflama, alıcı dil ve oyun becerilerinin öğretimine ilişkin dört bölüm yer almaktadır.

OÇİDEP II: Setin ikinci cildinde, otizmli çocuklara iletişim, ortak dikkat, tuvalet ve el becerilerini kazandırmaya yönelik dört bölüm ile oyun arkadaşlığına ilişkin bir bölüm yer almaktadır.

OÇİDEP Formları: Setin üçüncü cildinde, OÇİDEP uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olan formlar yer almaktadır.

Etiketler
Otistik, Otistik Çocuklar, Otistik Çocuklar İçin, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Formları, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Programı, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Programı Formları, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Formları, Otistik Çocuklar İçin Eğitim, Otistik Çocuklar İçin Eğitim Programı, Otistik Çocuklar İçin Eğitim Programı Formları, Otistik Çocuklar İçin Eğitim Formları, Otistik Çocuklar İçin Programı, Otistik Çocuklar İçin Programı Formları, Otistik Çocuklar İçin Formları, Otistik Çocuklar Davranışsal, Otistik Çocuklar Davranışsal Eğitim, Otistik Çocuklar Davranışsal Eğitim Programı, Otistik Çocuklar Davranışsal Eğitim Programı Formları, Otistik Çocuklar Davranışsal Eğitim Formları, Otistik Çocuklar Davranışsal Programı, Otistik Çocuklar Davranışsal Programı Formları, Otistik Çocuklar Davranışsal Formları, Otistik Çocuklar Eğitim, Otistik Çocuklar Eğitim Programı, Otistik Çocuklar Eğitim Programı Formları, Otistik Çocuklar Eğitim Formları, Otistik Çocuklar Programı, Otistik Çocuklar Programı Formları, Otistik Çocuklar Formları, Otistik İçin, Otistik İçin Davranışsal, Otistik İçin Davranışsal Eğitim, Otistik İçin Davranışsal Eğitim Programı, Otistik İçin Davranışsal Eğitim Programı Formları, Otistik İçin Davranışsal Eğitim Formları, Otistik İçin Davranışsal Programı, Otistik İçin Davranışsal Programı Formları, Otistik İçin Davranışsal Formları, Otistik İçin Eğitim, Otistik İçin Eğitim Programı, Otistik İçin Eğitim Programı Formları, Otistik İçin Eğitim Formları, Otistik İçin Programı, Otistik İçin Programı Formları, Otistik İçin Formları, Otistik Davranışsal,