DİZGE 6-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme
DİZGE 6-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme

Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme (OM2860)

Fiyat : ₺449,00(KDV Dahil)

11 adet olan kitapçıkların sıralaması ise şu şekildedir:

İşitsel Odaklanma 1

Bu kitap; dikkati işitsel bir uyaran üzerine odaklayabilme ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda kitapta yer alan egzersizler sayesinde çocukların gelişim dönemine uygun olarak sayı, nesne, yer-yön, geometrik şekil, renk kavramları pekiştiren kelime haznesi de artmaktadır.

İşitsel Bellek

Bu kitap, dikkatle dinleme, hatırlama, hafızayı güçlendirme, dinlediğini kaydetme ve depolama becerilerini geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizler, çocukların odaklanma becerilerini arttırdığı gibi, bilişsel süreçlerini de aktive etmektedir.

İşitsel Çağrışım

Bu kitap, sözcükler arasında anlamlı ilişkiler kurarak bağlantısal düşünme becerisini geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle hem genelden özele hem de özelden genele çıkarımlarda bulunan çocukların soyutlama ve muhakeme becerileri de desteklenmektedir.

İşitsel Sıralama

Bu kitap, ilişki kurma, akıl yürütme, aktif dinleme ve dikkati sürdürme becerilerini geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle, çocukların art arda gelen olay dizisini, kendi özel sırasında hatırlama becerileri artmaktadır.

 İşitsel Odaklanma 2

Bu kitap, işitsel uyarana odaklanıp dilin anlaşılması, doğru algılanıp değerlendirilmesi ile ilgili becerileri geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle, çocukların işitsel uyarana odaklanıp dikkatini sürdürebilme becerileri artmaktadır.

İşitsel Tamamlama

Bu kitap, işitsel bilgideki eksikliği, ipuçlarını kullanarak tamamlayabilme becerisini geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle üst düzey bilişsel fonksiyonlar daha işlevsel hale gelmektedir.

İşitmatik

Bu kitap, işitsel olarak verilen matematik problemlerini dinleyip, dikkatini belli bir probleme yönlendirebilme ve problemi algılayıp, hafızada tutarak zihinden işlem yapabilme becerisini geliştirmektedir.

İşitsel Organizasyon

Bu kitap; dikkatin önemli bir fonksiyonunu harekete geçirerek, parça-bütün ilişkisi kurma becerisini geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle, çocuğun dinlediği metinle ilgili ayrıntıları hafızasında tutarak, istenilen bilgiyi hatırlayabilme becerileri artmaktadır.

Fonolojik Farkındalık 

Bu kitap, okuma-yazma sürecinde önemli bir role sahip olan ve sözcüğü oluşturan ses birimlerini fark edebilme, ayırabilme ve ortak seslerden oluşan sözcükleri çözümleyebilme becerilerini geliştirmektedir.

İşit-Oku-Bul

Bu kitap çocukların; işitsel olarak sunulan bilgiyi çözümleyerek, muhakeme ederek, soyutlama yaparak ve organize ederek anlamlandırma becerilerini geliştirmektedir. Bu kitapta yer alan egzersizlerle çocukların hem dinlediğini hem de okuduğunu anlama becerileri artmaktadır.

Uygulayıcı El Kitabı

Uygulayıcı tarafından kullanılacak olan bu kitapta, görselleri içeren kitapların yönergeleri ve onlara ait maddeler yer almaktadır. Sadece uygulayıcının (ebeveyn veya eğitimci) gördüğü ve çocuklar için ses kaynağı niteliği taşıyan bir el kitabıdır.

Etiketler
Dizge, Dizge 7-8, Dizge 7-8 Yaş, Dizge 7-8 Yaş Dikkat, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve İşitsel, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve Zekayı, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat ve Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat İşitsel, Dizge 7-8 Yaş Dikkat İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Yaş Dikkat İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat Zekayı, Dizge 7-8 Yaş Dikkat Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Dikkat Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş ve, Dizge 7-8 Yaş ve İşitsel, Dizge 7-8 Yaş ve İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Yaş ve İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş ve İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş ve Zekayı, Dizge 7-8 Yaş ve Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş ve Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş İşitsel, Dizge 7-8 Yaş İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Yaş İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Zekayı, Dizge 7-8 Yaş Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Yaş Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat, Dizge 7-8 Dikkat ve, Dizge 7-8 Dikkat ve İşitsel, Dizge 7-8 Dikkat ve İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat ve İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat ve Zekayı, Dizge 7-8 Dikkat ve Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat ve Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat İşitsel, Dizge 7-8 Dikkat İşitsel Zekayı, Dizge 7-8 Dikkat İşitsel Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat İşitsel Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat Zekayı, Dizge 7-8 Dikkat Zekayı Geliştirme, Dizge 7-8 Dikkat Geliştirme,