Nasrettin Hoca Bir Gün
Nasrettin Hoca Bir Gün

Nasrettin Hoca Bir Gün (OM2935)

Fiyat : ₺17,70

Olayların tarih sahnesinde iki kez göründüğünü söylerler: Birincisinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. İşte Nasrettin Hoca vakaları olayların son halidir.

Nasrettin Hoca, 1208 – 1284 yılları arasında yaşadığı düşünülen bilge bir halk filozofudur.

Halk dilinde gülmecenin öncüsü olmuştur. Sözlerinde pek çok ince mesaj gizlidir.

Nasrettin Hoca adı çevresinde oluşmuş fıkralara yalnız Anadolu Türk folklorunda değil, Türkistan’dan Macaristan’a,

Güney Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya dek geniş bir coğrafyada rastlanır. Çünkü Nasrettin Hoca gerçekte olduğu kişi olmaktan çıkmış, halkın yaratıcı gücünün simgesi haline gelmiştir.

O yüzden Nasrettin Hoca’nın hangi çağda yaşadığı, kim olduğu, nerede doğduğu gibi konular önemini yitirmiştir. Ahmet Cansız’ın “Nasrettin Hoca Bir Gün” adlı bu seçkisi bu öngörüyle okunmalıdır.

  Yazan: Ahmet Cansız