Su İle  Okuma Yazma Öğreniyorum
Su İle  Okuma Yazma Öğreniyorum
Su İle  Okuma Yazma Öğreniyorum
Su İle  Okuma Yazma Öğreniyorum
Su İle  Okuma Yazma Öğreniyorum

Su İle Okuma Yazma Öğreniyorum (OM2869)

Fiyat : ₺393,75

“Taylan Özgür Keşoğlu’nun çalışmalarının ürünü olan elinizdeki kitabı ilgiyle ve heyecanla okudum.

Okuma önemlidir, dersem klişe bir söz söylemiş olduğumu düşünebilirsiniz. Okur yazarlığı olan toplum kesiminin ancak ve en çok dörtte birisinin okuduğunu iyi biçimde anlayabildiğini hatırlarsak, “okumanın” çocuklukla sınırlı kalmayan etkilerinin önemine daha çok inanırız. Okuma öğrenimindeki yöntemlerin hangisinin uygun olduğuna ilişkin uzmanlar arasında görüş ayrılıkları anne-babaların kafasını karıştırabiliyor. Okumayı öğrenmeyi ciddi biçimde engelleyen disleksi sorunu yaşayan    çocuklara okuma öğretirken kazanılan bir perspektif ile bu kitaptaki okuma öğrenme/öğretme yaklaşımı ortaya çıkmış.
Disleksi, okuma mekanizmasının temel birimlerini bozarak gelişimi engelleyen, genetik ve nörobiyolojik temelli, eğitsel/pedagojik yöntemlerle düzeltilebilen, hafifletilebilen ya da telafi edilebilen bir bozukluk. Disleksi veya biraz daha genişletilmiş kapsamıyla Özgül Öğrenme Güçlüğü kapsamındaki Okuma Bozukluğu çocukların akademik ve bireysel gelişimindeki en önemli araç olan okuma işlevini bozuyor.

Taylan Özgür Keşoğlu öğrenmeyle ilgili ciddi bozuklukları olan çocuklara okuma eğitimi veren bir özel eğitim uzmanı. Okumanın nasıl bozulduğunu bilince nasıl düzeltileceğini, okumanın en kolay ve etkin nasıl öğretileceğini de biliyor. Bu deneyimine dayanarak kaleme aldığı kitabında yenilikçi bir bakış kullanarak temel okuma öğrenme tekniklerinden birisini öne çıkartıyor. Okumayı öğretirken kendisinin aldığı keyif ve duyduğu heyecan kitabının her noktasına yansımış.

Disleksisi olan veya olmayan, okuma öğrenme yolunda kolaylaştırma ve destekleme, hızlandırma ihtiyacı hissedilen her yaştan çocuk için yararlı olacağını düşündüğüm bir kitap.”

Prof. Dr. Yankı Yazgan
Çocuk Psikiyatrı
“Okuma-Yazma, kişinin bağımsız yaşamda ayakta kalabilmesinde önemli rol oyanayan akademik beceriler arasındadır. Okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu yazıya dökme ve istek, dilek ve gereksinimleri yazı aracılığıyla ifade etme günümüz toplumlarında öğrenme güçlüğü çeken farklı yetersizlik grubunda yer alan bireyler için önemli iken herhangi bir yetersizliğe sahip olmayan normal gelişim gösteren çocuklar için de öğrenilmesi ve gelişitirlmesi  zor  bir  süreç  olarak  karşımıza  çıkmaktadır. Bu bağlamda öğrenmeyi kolaylaştırma anlamında ülkemizdeki pratik, işeyarar ve ihtiyaca karşılık veren ürünlerin  sınırlı  olmasından  dolayı  elinizideki  bu kaynağın değeri daha da önem kazanmaktadır. “SU OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SERİSİ”nin ülkemizde önemli bir boşluğu doldurma yolunda alanda çalışan öğretmenlere, uzmanlara ve ailelere yardımcı olacağı düşüncesiyle, Taylan Özgür KEŞOĞLU’nu ve ürünü okuyucu ile buluşturan EĞİTEN KİTAP yayınevini canı gönülden kutluyorum…”

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
“Başarı insan ruhunun ihtiyacı olan en temel hazlardan biridir. Okumak, okuduğunu anlamak ise, sürekli öğrenerek büyüyen insanoğlunun edindiği en temel becerilerdendir. Eğer bu beceriyi edinme aşamasında zorlanırsak, bilgi ve beceri ile harç yaptığımız inşaatımızın temeli de sağlam olmayacaktır. “Başarısızlık” olarak sonuçlanan ve bu başarısızlığın nedeninin tam da ne olduğu anlaşılamayan disleksi, nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Çocukların yaşamını her alanda olumsuz etkileyen bu durumun erken tanınması çok önemlidir. Dislekside en uygun müdahale, çocuğun ihtiyacına göre hazırlanmış bireysel eğitimdir.

Bir sorunu çözebilmek ancak deneyim sahibi insanların işidir. Deneyim, emek ister, yoğun ve disiplinli çalışmayı gerektirir. Tüm bunlara ilaveten, zorluğu olan bir çocuğa uygun yaklaşım ise, empati kurabilmekle mümkündür. Taylan Özgür Keşoğlu’nun elinizdeki bu eseri, tam da böyle bir çalışmanın ürünüdür. Uzun yıllar üzerinde çalışılmış ve tecrübe edinilen her vaka ile empati kurulmuş deneyimlerin meyvesidir. Alana büyük katkısı olacağı kanaatindeyim.”

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
“Okuma öğretimine yönelik yayıneviniz tarafından gönderilen okuma öğretimi materyali aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı işlevsel, uygulanabilir ve yararlı görülmüştür.

1. Mevcut okuma öğretim yöntemi olan ses temelli öğretim yöntemiyle tutarlıdır.

2. Hazırlanan materyal oldukça sistematik ve iyi basamaklandırılmış bir yapıya sahiptir.

3. Materyal için seçilen resimler çocuklar için ilgi çekici ve motive edicidir. Ayrıca öğrenmeyi görsel olarak da desteklemektedir.

4. Hazırlanan materyalde  her  bir  ses  bir  sonraki  ele alınan sesle birlikte pekiştirilerek devam etmektedir. Ayrıca çocuklar yeni öğrendikleri sese ilişkin oluşturulan anlamlı hece ve sözcüklerle okuma yapma olanağı bulacaklardır. Bu tarz bir yaklaşımın onları motive edeceği düşünülmektedir.

Kısacası, mevcut okuma yöntemiyle tutarlı, işlevsel, motive edici, iyi basamaklandırılmış, sistematik bir yapıda sunulmuş ve yeterli sayıda örnekle desteklenmiş olan okuma materyalinin, özel gereksinimli öğrencilere okuma öğretiminde kullanılabileceğini düşünmekteyim.”

Prof. Dr. Tevhide KARGIN