Minik Bilginler 3+
Minik Bilginler 3+

Minik Bilginler 3+ (OM2670)

Fiyat : ₺384,09

Minik Bilginler eğitim setimiz 3+ yaş çocuğunun gelişiminin tüm yönleri göz önünde bulundurularak titizliklehazırlanmış ve resimlenmiştir.

Okul öncesi eğitim kitaplarının çocuğun gelişimi yanında görsel niteliğinindeözenle hazırlanması ve çocuğun beğenilerinin gelişmesini de gözetmesi gerekmektedir.

Eğiten Kitap olarak biz bu özeni gösterdiğimizi düşünüyoruz. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimyörüngelerindeki değişim dil ve motor becerilerinin gelişmesi ile birlikte çocuklar kendi sosyal ve materyalçevreleri ile bebeklik dönemine göre daha etkin bir ilişkiye girer. Bu etkileşim olumlu ise bilişsel, sosyal veduygusal gelişimi destekler. Anne baba ekolojisinin dışında anaokulu ve diğer dış dünyayla kurulan iletişimçocukların gelişim yörüngeleri üzerinde önemli etkiler yaratır. Bunun için algısal motor aktiviteler eğitim açısından çok önemlidir.

Okul öncesi dönemde çocuk temel hareket becerileri yanında, ince motor becerileri de edinir. Duyusalkoordinasyonun artmasına paralel olarak motor becerilerinde artması beklenmektedir. Algısal motor gelişim, çocuğun duyu organları yolu ile çeşitli uyarıcıları algılaması, algılamalarınabağlı olarak da bir takım hareketler yapmaya başlaması olarak tanımlanır. Araştırmalar çocuğun sabitmekânsal dünyayı oluşturabilmesi için algı ve motor bilgilerin uyumlu olması gerektiğini bildiriyorlar.

Bunların ışığında temel hareket becerileri yanında, ince motor becerilerin gelişimi için oluşturulanuygulamalarda duyarlı, akıl yürütmeye dayalı yönergeler ve görseller oluşturduk. Duyarlı veakıl yürütmeye dayalı yönerge ve görsellerin empatik duyumsama açısından da gerekli olduğukanaatindeyiz.İnce motor beceriler çocukların ellerini ve parmaklarını kullanabilmesini sağlayan becerilerkümesidir.Çocuklar el-göz hareketlerini koordine etme becerisi (el-göz koordinasyonu) geliştikçe ellerini dahaiyi kullanmayı, oyuncaklarla oynamayı öğrenir. 3-5 yaş arasında ince motor becerilerde belirgin birgelişim görülür. Günlük hayattaki etkinliklerin büyük bir bölümü ince motor becerileri yeterli düzeydekullanmayı gerektirir. Ellerini, parmaklarını iyi kullanamayan çocukların akademik başarıları olumsuzetkilenir. Yazı yazmakta zorlanırlar, çoğu kez sınıfın gerisinde kalırlar. Çocuğun bu alanda kendiniyetersiz hissetmesi kendine güvenini azaltır ve diğer alanlarda da başarısını olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan gelişimin tüm yönleriyle etkileşim içinde olan bir başka düzey de kişilik gelişimidir. Kişilikgelişimi bu dönemde çok önemlidir. Biliyoruz ki, sosyal açıdan arkadaşları tarafından kabul görenve sevilen bir çocuk, duygusal bakımdan da olumlu özellikler geliştirebilir. Sevilen çocuk sevgiyi deyansıtabilir. Sevgi kapasitesinin gelişmesiyle çocuklar mutlu, kendilerini ve başkalarını sevebilen,kendine güvenen bireyler olabilirler.

Yayınlarımızda çocukların dış dünyayı ve varlıkları kendi uzantıları olarak görmeden, varlıklarayaklaşımlarında sosyal duygusal gelişimlerine uygun eylemde bulunabilmelerine katkı sunmak hedeflenmiştir. Minik Bilginler eğitim setimizde güvenlik farkındalığı, başkalarının ne hissettiğini anlama vb konularda da özgün örneklere yer verilmiştir.

Kavram ve becerilerin öğretiminde bu eşduyum anlayışı gözetilmiştir. Her dönem pedagojik ilkeler ışığındakendine yenilikler katan, zenginleşen, farkını farklılıkları ve özgün uygulamalarıyla ortaya çıkaran bir yayınoluşturmak, sizlerin pratik deneyimlerinizden de beslenen bir yayın olarak karşınıza çıkmak dileğimizle…

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR