İnternet Bağımlılığı Sorunlar Ve Çözümleri
İnternet Bağımlılığı Sorunlar Ve Çözümleri

İnternet Bağımlılığı Sorunlar Ve Çözümleri (OM2455)

Fiyat : ₺74,34

İnternet Bağımlılığı Sorunlar Ve Çözümleri

21. yüzyılı tanımlayan en güçlü olgulardan biri olarak internet , teknolojik gelişimin tarihinde sıklıkla rastladığımız bir
ikilemle bizleri karşı karşıya bırakıyor: gelişimin kazanımları ve tehlikeli düzeydeki olumsuzlukları arasındaki denge.
Doç Dr Melek Kalkan ve Yrd. Doç Dr Canani Kaygusuz editörlüğünde yayına hazırlanan eser, internet bağımlılığını
farklı boyutlarıyla ele alan akademisyenler ve uzmanların konu hakkındaki görüşlerini ve araştırmalarını içeriyor.