Düşünüp Çözelim
Düşünüp Çözelim
Düşünüp Çözelim

Düşünüp Çözelim (OM2559)

Fiyat : ₺52,00

Düşünme Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. Anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı - eleştirel düşünebilme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme böylece yargıya varma ya da sorun çözme için gereken çok yönlü düşünme ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğlenceli çalışmaların olduğu bir alıştırma kitabıdır. 

Kitabı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl daha verimli olacağı

“Kullanırken...” bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 7-10 yaş arasındaki çocuklar için uygundur.

Ayrıca daha büyük olup bu konularda çeşitli güçlükler yaşayanlar için de yararlı olacaktır.

Öte yandan herhangi bir sorunu olmayan çocuğun var olan yetilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır..