Cando Digi Squeeze El Egzersiz Topu (OM7963)

El egzersiz topu, karpel tünelinin rehabilitasyonu, artrit, inme, kırıklar, tendon yaralanması,sinir laserasyonları,tenis dirseği ve izole parmak mukavemeti, esnekliği ve koordinasyonunu geliştirmektedir.

Her topun parmak ve başparmak konumlandırması girintileri ve işaretleri vardır.