Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri
Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri
Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri
Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri
Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri

Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri (OM2893)

Fiyat : ₺64,03

Günümüzde otizmle ilgili araştırmaların ve uygulamaların sayısının her geçen

gün arttığı, bu durumun da anne- babalar, alanda çalışan öğretmenler ve uzmanların
"en etkili uygulamayı” seçme konusunda kararsızlıklar yaşamasına neden
olduğu görülmektedir. En etkili uygulama konusunda yaşanan kararsızlıkları gidermek
için pek çok kuruluş tarafından yapılan çalışmalar bu uygulamalardan birinin
de öykü temelli uygulamalar olduğunu göstermiştir. Öykü temelli uygulamalardan
en bilineni ise otizmli bireyler için etkili olduğu araştırmalarla ortaya konan ve bu
kitabın da konusu olan sosyal öykülerdir. 1990’lı yıllardan bu yana özellikle otizmli
bireylere sosyal becerilerin kazandırılması ve problem davranışların azaltılmasında
sosyal öyküler etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok kaynakta da sosyal öykülerin
yalnızca öğretmenler, uygulamacılar ve uzmanlar tarafından değil, otizmli
bireyle etkileşimde bulunan herkes tarafından kullanılabileceği belirtilmektedir.
Bu görüşten yola çıkarak yaklaşık bir yıl önce Elif Hocam ile otizmli çocuğa sahip
ailelere sosyal öyküleri kullanmayı öğretmeyi ve öğrendikleri yöntemi kullanarak
çocuklarına öğretim sunmalarını planladık. Çok yoğun geçen bir senenin ardından
ise otizmli çocuğa sahip ailelere sosyal öyküleri yazma ve uygulama becerisi kazandırılarak
onların çocuklarına öğretici olarak yetişmesi sağlanmış, sosyal öykülerin
otizmli bireylere sosyal becerilerin öğretiminde etkili olduğu görülmüştür.
Kitapta da siz okuyucuları sosyal öykülerle tanıştırmayı, doktora tez çalışmamı
paylaşmayı ve sosyal öyküleri kullanabilmeniz için bir yol haritası çizmeyi
amaçladım. Bu amaçla hazırlanan kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın
birinci bölümünde Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından
desteklenen doktora tez çalışmam yer almaktadır. Bu bölüm giriş, yöntem, bulgular,
tartışma ve ekler olmak üzere beş alt bölümden oluşmaktadır. Kitabın ikinci
bölümünde ise kuram ve uygulama arasındaki açığı kapatmak ve sosyal öykülerin
pratikte kullanabilirliğini arttırmak üzere "sosyal öykü yazma ve uygulama kılavuzu”
yer almaktadır. Bu kılavuzla sosyal öykülerle ilgili sizleri yönlendirebilecek
bilgilere ulaşma ve sosyal öykü yazma-uygulama konusunda alıştırma yapma imkanı
 
bulabilirsiniz.

 

Etiketler
Ailelerce, Ailelerce Hazırlanarak, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Otizmli Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Öykülerin Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Otizmli Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Sosyal Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Otizmli Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Ergenler, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Ergenler Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Ergenler Üzerindeki Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Ergenler Etkileri, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Üzerindeki, Ailelerce Hazırlanarak Sunulan Öykülerin Üzerindeki Etkileri,